Partner strategiczny

Image

Partner

Image
Zakres szkolenia
Zapisz się

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online:


Walka z betonozą w praktyce


Rozszczelnianie martwych przestrzeni miejskich i zastąpienie pozbawionych funkcji miejsc w ogrody dla ludzi, niosące szereg usług ekosystemowych.


W dobie zmian klimatycznych zawód architekta krajobrazu koresponduje z zawodem lekarza. Rolą projektanta, urbanisty, architekta krajobrazu jest odpowiednia "diagnoza" przestrzeni – punkt zwrotny w historii miejsca, w którym zapada decyzja o planowanym procesie inwestycyjnym. Na tym etapie mottem staje się szacunek do tego, co zastajemy w danym miejscu. Gdyż my jako ludzie często zanim coś stworzymy, wiele potrafimy zniszczyć.


Co i jak możemy zrobić by miasta były gotowe na zmiany klimatu?


Zastosować formy efektywnego rozszczelnienia martwych przestrzeni miejskich i zastąpienia pozbawionych funkcji miejsc w ogrody dla ludzi, niosących szereg usług ekosystemowych.


Poszukiwać bioróżnorodności w doborach gatunkowych odpornych na warunki miejskie jako antidotum na bolączki betonowej pustyni.


Tworzyć sprzyjające warunki dla drzewostanu przeznaczonego do zachowania poprzez zastosowanie bezkolizyjnych rozwiązań projektowych i technologii wspierających.

Prowadząca szkolenie


mgr inż. architekt krajobrazu Agata Milanowska


Biuro Projektowe

Agata Milanowska

Icon

Zobacz informacje o prowadzącej szkolenie

AGATA MILANOWSKA architekt krajobrazu i projektant terenów publicznych. Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2011 r. otrzymała honorowe wyróżnienie za projekt przestrzeni w Otwartym Międzynarodowym Konkursie Projektowania Krajobrazu SLANT 2011, otrzymując list polecający od znanego na całym świecie architekta krajobrazu Hugh Ryana, co dodało jej skrzydeł i chęci do dalszego nieustannego rozwoju. Współautorka artykułów naukowo-badawczych dotyczących technik mających na celu poprawę warunków siedliskowych drzew miejskich oraz ocenę niosących przez drzewa wartości dla systemów miejskich jako kontynuacja tematyki poświęconej pracy magisterskiej. Współautorka Kart Informacyjnych do Standardów Ochrony Drzew w Inwestycjach dla miasta Wrocławia, Białegostoku, Dąbrowy Górniczej oraz Płocka.


Od 2016 r. przenosi wartościowe wizje projektowe z całego świata do Polski, opisując najnowsze trendy architektury krajobrazu w miesięczniku "Zieleń Miejska".


Świat architektury krajobrazu poznawała zarówno od strony projektowej i wykonawczej, uczestnicząc
w budowlanych procesach inwestycyjnych. Biuro Projektowe Agata Milanowska rozwija od 2012 r., tworząc projekty zarówno mikro i makro przestrzeni w całej Polsce. W dobie zmian klimatycznych zawód architekta krajobrazu koresponduje z zawodem lekarza. Rolą projektanta urbanisty jest odpowiednia „diagnoza” przestrzeni. Wierzy, że dla architekta krajobrazu słowo klucz to Natura… to jedno słowo kryje w sobie procesy, które my możemy powielać by uleczyć krajobraz miejski. Poszukuje bioróżnorodności w doborach gatunkowych odpornych na warunki miejskie. Jej motto to również ogromny szacunek do tego, co zastajemy w danym miejscu. Gdyż my jako ludzie często zanim coś stworzymy, wiele potrafimy zniszczyć. Nieustannie podkreśla rolę współpracy między branżami, konieczność przewidywania procesów oraz wagę podejmowania świadomych decyzji projektowych, które niosą za sobą długofalowe konsekwencje krajobrazowe. Kocha świat barw i faktur. Projektowane miejsce powinno być kopią naturalnego piękna, gdyż otaczająca nas przestrzeń sprawia, że życie nabiera innego lepszego wymiaru.


Od 2019 r. pasjonuje się w projektach dotyczących rozbetonowania martwych przestrzeni miejskich i zastąpienia pozbawionych funkcji miejsc w ogrody dla ludzi. W 2021 r. wzięła udział w projekcie badawczym SGGW dotyczącym stworzenia zielonego budynku, niosącego szereg usług ekosystemowych, obejmującego zielone fasady, zielone dachy, ogrody deszczowe itp. Jej dumą jest m.in. projekt krajobrazu dla otoczenia budynku zero emission, który powstał w woj. lubelskim w 2020 r.

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in.:

• Czym są usługi ekosystemowe?


• Jak zastosować formy efektywnego rozszczelnienia martwych utwardzonych przestrzeni pozbawionych funkcji – wprowadzenie naturalnych procesów
w wysokozurbanizowane przestrzenie


• Jak obudować bioróżnorodności w doborach gatunkowych odpornych na warunki miejskie? – antidotum na bolączki betonowej pustyni


• Jakie miejsca możemy rozbetonować?


• Jak rozszczelnić strefy przy dojrzałych drzewach istniejących?


• Czy usunąć drzewo "w kolizji" czy wprowadzić "drobną zmianę projektową"
i zachować drzewo?


• Jak tworzyć sprzyjające warunki dla drzewostanu przeznaczonego do zachowania poprzez zastosowanie bezkolizyjnych rozwiązań projektowych i technologii wspierających na przykładach rozwiązań? Czy rozwiązania wymagają dodatkowej pielęgnacji?
Zdobyta podczas szkolenia wiedza pomoże Państwu:


• Wykorzystać usługi ekosystemowe w adaptacji miast do zmian klimatycznych


• Podnosić standard i jakość prowadzonych inwestycji, dzięki znajomości rozwiązań projektowych wdrażanych na przykładzie zastosowanych w Polsce i Europie


• Chronić drzewa w mieście od wczesnego etapu procesu inwestycyjnego


• Wdrażać bezkolizyjne rozwiązania dla drzew istniejących


• Tworzyć projekty dla ludzi, niosące szereg usług ekosystemowych
W trakcie szkolenia ekspert udzieli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania,
w tym m.in.:


• Czym są usługi ekosystemowe?


• Jak zaplanować zdrową ilość zieleni miejskiej? Tzw. Złota zasada


• Jakie miejsca możemy rozbetonować?


• Gdzie szukać martwych przestrzeni pozbawionych funkcji?


• Na co zwrócić uwagę rozpoczynając projekt rozszczelniania przestrzeni?


• Czy projekty rozszczelniania z budżetu obywatelskiego przyniosą długofalowe korzyści?


• Jakie przeszkody stoją na drodze do ochrony drzew w mieście?


• Czy drzewo jest w kolizji z projektem zagospodarowania terenu?


• Jak rozszczelnić strefy przy dojrzałych drzewach istniejących?

Zakres szkolenia:

26.04.2024 r. (piątek) 10.00-14.00*

Walka z betonozą w praktyce1. Antidotum dla przestrzeni miejskich – usługi ekosystemowe.


• Usługi ekosystemowe


• Przykłady zrealizowanych projektów odbetonowania placów i skwerów miejskich w Europie


• Przebudowa pasa drogowego okazją do rozbetonowania i zapewnienia usług ekosystemowych


• Rozszczelnienie dzięki inicjatywie obywatelskiej2. Jak zawrócić z drogi "betonozy" w Polsce?


• Martwe utwardzone przestrzenie pozbawione funkcji – wprowadzenie naturalnych procesów
w wysokozurbanizowane przestrzenie


• Projekty rozbetonowania a budżet obywatelski


• Dobory gatunkowe zastosowane w trudnych warunkach miejskich3. Rozbetonowanie dla drzew dojrzałych.


• Czy drzewo jest w kolizji z projektem zagospodarowania terenu? Wprowadzanie rozwiązań bezkolizyjnych


• Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym


• Rozszczelnianie powierzchni przy drzewach istniejących
*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy m.in.:

• architektów, projektantów, architektów krajobrazu

• pracowników Zarządów Zieleni Miejskiej i ogrodników miejskich

• pracowników Zarządów Dróg i Zieleni

• pracowników samorządowych

• inwestorów i wykonawców terenów zieleni oraz inwestycji miejskich

• studentów

• osoby, od których zależy zachowanie cennych drzew w terenie
w trakcie trwania procesu inwestycyjnego

• osoby, które szukają inspiracji do projektowania w trudnych warunkach miejskich

Start zapisów dla wszystkich:


99 zł + VAT (121,77 zł brutto)

cena obowiązuje do 31 marca 2024 r.Pracownicy zarządów zieleni, zarządów dróg, jednostek administracji samorządowej

i rządowej, studenci oraz kadra naukowa szkół wyższych:


cena promocyjna od 1 kwietnia do 12 kwietnia 2024 r.

199,00 zł + VAT (244,77 zł brutto)


od 13 kwietnia do 26 kwietnia 2024 r.

299,00 zł + VAT (367,77 zł brutto)


Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zawierające adres mailowy w domenie reprezentowanej instytucji.


Koszt udziału w szkoleniu dla przedstawicieli jednostek opłacających udział w spotkaniu w co najmniej 70% ze środków publicznych zwolniony jest z VAT.Pozostałe osoby, które nie zaliczają się do wyżej wspomnianych grup zawodowych

(tj. m.in. os. prywatne oraz spółki prawa handlowego):


cena promocyjna od 1 kwietnia do 12 kwietnia 2024 r.

299,00 zł + VAT (367,77 zł brutto)


od 13 kwietnia do 26 kwietnia 2024 r.

399,00 zł + VAT (490,77 zł brutto)UWAGA: Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Istnieje możliwość anulacji zgłoszenia na szkolenie do pięciu dni przed wydarzeniem.

Osoby prywatne proszone są o uiszczenie należności na minimum 2 dni przed wydarzeniem.

Koszt udziału:

Zapisz się

Zapraszamy także do udziału:

Image
Dowiedz się więcej

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Rejestracja bezpłatna na II cz. szkolenia

Zapraszamy do kontaktu

Image

Organizator:


Judyta Więcławska

redaktor prowadząca miesięcznik "Zieleń Miejska"

T. +48 728 971 345

j.wieclawska@abrys.pl

Promocja:


Dorota Szypulska

specjalista ds. reklamyT. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807